Výhody ETICS

Výhody ETICS (Vnější tepelněizolační kompozitní systém na bázi polystyrénu, nebo minerální vaty)

 

EKONOMICKÉ

-         úspora energie na vytápění 30-50%

-         zkrácení otopné sezóny

-         rychlá návratnost investice do zateplení

-         snížená spotřeba energie na vytápění umožní použití zdroje tepla s nižším výkonem i jeho hospodárnější provoz

 

STAVEBNĚ – TECHNICKÉ

-         u novostaveb umožňuje použití užších a lehčích zdí

-         zamezuje promrzání a devastaci zdiva

-         vhodné použít pro rekonstrukci starších objektů i novostaveb

-         chrání obvodový plášť před působením klimatických podmínek

-         odstraní tepelné mosty

-         prodlouží životnost objektu

-         variabilní systém

-         nenarušuje při rekonstrukcích chod domácnosti

 

UŽITNÉ HLEDISKO

-         možnost nového originálního architektonického řešení fasády

-         nezmenšuje užitný prostor interiéru

-         zlepšuje tepelnou pohodu

 

ZDRAVOTNÍ

-         zamezuje vzniku plísní a mikroorganismů

-         chrání před hlukem

 

EKOLOGICKÉ

-         přispívá ke snížení emisí při výrobě energií