Kotle pro všechny zdroje energie (plyn, biomasa, pevná paliva)

Montujeme kotle od renomovaných výrobců jako jsou například Vaillant, Dakon, Junkers,Protherm,Buderus - a to v provedení pro všechny zdroje energie, od tuhých paliv přes plyn a elektriku až po kotle na pelety, biomasu atd. Naši montéři jsou pravidelně proškolováni přímo u zastoupení jednotlivých výrobců. Montujeme kotle na plyn, biomasu (pelety) i na pevná paliva do rodinných domků a bytů, ale i velkokapacitní kotelny v činžovních domech, provozovnách a halách. Zajistíme kompletní servisní služby.

Kotle plynové

Topení zemním plynem v tradičních typech kotlů je spojeno – podle typu zařízení – s většími či menšími ztrátami. Zařízením, které svou účinností (přes 100 %) dosahuje téměř ideálních parametrů jsou plynové kotle kondenzační. V souvislosti s růstem cen energií v případě volby topného systému s plynovým kotlem, doporučujeme právě plynový kotel kondenzační.

Klasický kotel je sice levnější, ale má nižší účinnost a tím i větší spotřebu plynu. Vysoká účinnost kondenzačních kotlů v kombinaci se zdražováním plynu ale zkracuje dobu návratnosti investice, a tak se tato zařízení dostávají do popředí zájmu.

Kotle na biomasu - pelety

Co je to biomasa, co je to bioplyn?

Biomasa je definována jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, pelety, slámu a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů užitkových zvířat.

Při rozkladu organických látek (hnůj, zelené rostliny, kal z čističek) v uzavřených nádržích bez přístupu kyslíku vzniká bioplyn. Ze zemědělských odpadů se v největší míře energeticky jako biomasa využívá kejda, případně i slamnatý hnůj, sláma, zbytky travin, stonky kukuřice, bramborová nať a další. Tímto způsobem je možné zpracovávat také slámu, piliny a jiný odpad, proces je však pomalejší.

Jaký kotel si vybrat?

Před rozhodnutím použít jako zdroj tepla kotel na biomasu je nutné mít zajištěný dostatečný přísun paliva. S ohledem na kvalitu dostupného paliva (zemědělské odpady, lesnické odpady, prořezy, cílené pěstění rychle rostoucích dřevin, nákup pelet) je nutné potom zvolit příslušnou technologii kotle, popřípadě zvolit správnou technologii úpravy získaného paliva (štěpkovače, atd.).Z vypočtené roční spotřeby tepla je třeba určit roční spotřebu paliva a podle toho objemy skladovacích prostorů paliva (dřevěný odpad, pelety atd.) v závislosti na intervalu jejich zásobování.

Princip spalování

Kotle pro rodinné domky pracují obvykle tak, že se palivo (biomasa – dřevěný odpad, pelety atd.) nejprve zplyňuje a teprve potom se plyn spaluje. Takový systém umožňuje velmi dobrou regulaci srovnatelnou s plynovými kotli. Kotle spalují nejčastěji polenové dříví či pilinové brikety, někdy v kombinaci se dřevní štěpkou nebo dřevním odpadem. V zahraničí si získávají oblibu právě již zmíněné lisované pilinové pelety, které umožňují bezobslužný provoz kotle a komfortní dopravu a skladování a jsou vhodné pro RD.

Proč právě pelety?

Pelety jsou granule získané vysokotlakým lisováním dřevního odpadu. Tím se rozumí nejen nejčastěji používané piliny, ale například i sláma nebo třeba šťovík. Protože se jedná o nenákladný obnovitelný zdroj energie, obecně se pelety považují za palivo budoucnosti. Při spalování pelet totiž nedochází ke zvyšování emisí skleníkových plynů, protože emise CO2 vznikající při spalování pelet jsou pohlcovány pomocí procesu fotosyntézy. Vzniká přitom jen minimální množství popela, který lze navíc využít jako hnojivo navracející půdě potřebné živiny.

Kotle na pevná paliva