Solární systémy

V ČR dopadne na povrch za rok průměrně 1.100 kWh/m2 energie. Pomocí solárních systémů s kapalinovými kolektory můžeme získat 300-800 kWh/m2 za rok. Zisk je nutné uskladnit v zásobníku teplé užitkové vody (TUV) nebo zásobníku pro systém vytápění, popřípadě přebytky dodat např. bazénové vodě. Celý systém je obvykle poháněn oběhovým čerpadlem a řízen solárním regulátorem.

Solární systém na přípravu TUV má několik základních částí:

Kolektor - jeho úkolem je zachytit dopadající sluneční záření a přeměnit jej v teplo.
Zásobník - zde se uchovává ohřátá voda pro použití v době kdy slunce nesvítí.
Doplňkový zdroj energie - jeho úkolem je ohřívat vodu v zásobníku v období, kdy je nedostatek slunečního svitu.
Regulační systém - zajišťuje, aby se v době kdy slunce svítí teplo, přenášelo do zásobníku, a v době kdy slunce nesvítí, naopak teplo ze zásobníku nevyhřívalo kolektor. Dále spíná doplňkový zdroj v době, kdy poklesne teplota zásobníku pod nastavenou hodnotu.
Pomocná zařízení - spojovací potrubí ventily, expanzní nádoba apod.

Solární kolektory – jak si vybrat?

Jaký kolektor si vybrat záleží na tom, jestli budete ohřívat teplou vodu pro domácnost, bazén nebo přitápět nízko-energetický dům. Kolektory lepších parametrů vám umožní více využívat sluneční energie i za nepříznivějších podmínek na podzim a v zimě. Poradíme Vám s návrhem optimální sestavy Vašeho solárního systému, provedeme kompletní realizaci.

Vakuové trubicové kolektory

Špičkové vysokovýkonné vakuové trubicové kolektory splňují ty nejnáročnější požadavky kladené na absorpci přímého a rozptýleného slunečního svitu a jeho následné předání formou tepelné energie solárnímu systému. Trubicový vakuový kolektor je vhodný pro všechny typy solárních aplikací celoročně. Vakuový kolektor efektivně absorbuje díky vysoce selektivní vrstvě TINOX i rozptýlené složky světla a proto pracuje i když není přímý sluneční svit.

Solární tvrzené sklo u vakuového trubicového kolektoru má vysokou odolnost proti rozbití a vysokou propustnost pro sluneční záření. Teplo-směná kapalina je ohřívána v dokonalé tepelné izolaci, proto je výkon kolektoru ovlivněn venkovní teplotou minimálně a může tedy velmi efektivně pracovat i během zimního období. Stejně tak venkovní teplota neovlivňuje dobu „startování“ vakuového trubicového kolektoru, neboť ten nemusí zahřívat sám sebe a teplo rovnou předává do výměníku. Většina systémů napojení trubic se realizuje suchou cestou, tedy bez přímého kontaktu mezi teplonosnou kapalinou, čímž vzniká dokonalé napojení trubic, které umožňuje i výměnu jednotlivých trubic při plném provozu vakuového trubicového kolektoru.

Selektivní deskové kolektory

Selektivní deskové kolektory

Ploché sluneční (selektivní deskové) kolektory se vyznačují velkou plochou zasklení a velkým absorbérem. Výkon těchto kolektorů je při plném slunečním záření velký. Využívají většinu sluneční energie, dopadající na jimi zastavěnou plochu. Použité materiály garantují dlouhou životnost a stálost parametrů kolektorů. U všech modelů je rám z eloxovaného hliníku a celo měděný absorbér s vakuově nanášenou absorpční vrstvou s dlouhou životností. Ploché selektivní kolektory jsou určeny pro celoroční přípravu TUV, v přechodných obdobích k přitápění a přes léto jsou zásluhou vysokých výkonů používány k vyhřívání rodinných bazénů. Jejich plochy jsou od 1,5 po 2,5m2. Účinnost kvalitních kolektorů se pohybuje na hranici 80% a životnost do 30let.

Solární tvrzené sklo u všech modelů má vysokou odolnost proti rozbití a vysokou propustnost pro sluneční záření. Některé modely používají solární antireflexní sklo, které představuje světovou špičku v solárních sklech. Speciální vrstva na obou stranách skla eliminuje odrazy slunečního záření a na absorbér dopadá více slunečního záření.

Pro uspokojení potřeby teplé vody v případě dlouhodobějšího nedostatku slunečního svitu je nutné kombinovat solární ohřev s některým tradičním způsobem ohřevu vody. Nejvýhodnější je předřadit solární zásobník před stávající systém ohřevu vody, využijete tak maximum energie ze slunce, s minimálními nároky na regulaci ohřevu vody při zachování komfortní zásoby teplé vody.

Náplň do solárních systémů KOLEKTON P SUPER - teplo směnná kapalina na bázi propylen glykolu s přídavkem ekologických inhibitorů koroze. Přípravek se dále neředí, mrazuvzdornost do –32°C, při nižších teplotách se vytváří ledová kaše. Teploty varu jsou vyšší než u vody (při přetlaku 3 bar - 152°C).

Solární regulace

Solární regulátory jsou elektronické mozky solárních systémů. Na základě vyhodnocování snímaných teplot automaticky řídí činnost solárních systémů se slunečními kolektory. Základní analogové regulátory ovládají chod čerpadla na základě nastavené diference přednastavené výrobce. Zásah uživatele je minimální. Digitální regulátory pak dokážou už řídit i složitější solární systémy. U složitějších více okruhových systémů je však kvalitní regulování chodu celého zařízení poměrně náročné a nemalou měrou přispívá k celkovému přínosu a efektivnosti solárního systému. Dalším stupněm jsou pak plně programovatelné digitální regulátory vhodné pro provoz individuálních systémů. Zákazník může klást na systém nejrůznější požadavky jež vyplývají z jeho konkrétních potřeb a individuálního provozu solárního systému a návazných technologií. Umožňuje ovládání přes internet, vizualizaci aktuálního stavu všech kontrolovaných hodnot kdykoliv na obrazovce vašeho počítače.

Čerpadlové skupiny

Čerpadlová skupina je srdcem solárních systémů pro ohřev vody, je to zařízení sloužící k zajištění oběhu a nastavení průtoku teplonosné kapaliny. Její pomocí kontrolujeme teploty a tlak v systému, připojujeme expanzní nádobu a snadno doplňujeme nebo vyměňujeme teplonosnou kapalinu. K dispozici jsou jedno-trubkové až k plně komfortním dvou-trubkovým sestavám. V nich pak jsou předem namontovány nejdůležitější hydraulické komponenty nutné k provozu solárního systému (klapkami, kulovými uzávěry , plnícím ventilem pojistnými armaturami a průtokoměrem k seřízení optimálního průtoku přes kolektory).

Zásobníky TUV

Získaná energie z kolektorů se zde předává pomocí hadů vložených v zásobníku. Další vstupy zásobníků lze použít pro vstup jiných tepelných zdrojů. Popřípadě není-li zásobník použit pro předehřev TUV je tu možnost přidat elektrické těleso. TUV může být ohřívaná také ve vnořených zásobnících víceúčelových akumulačních nádrží případně průtokově ohřátým objemem topné vody tlakové či otevřené nádrže.

Princip získání solární energie