Systémy vytápění a chlazení

Podlahové vytápění elektrické a teplovodní

Podlahové vytápění

Volba podlahového vytápění (elektrického nebo teplovodního) jako prostředníka k zajištění tepelné pohody je dána objektem samým. Ten musí splňovat tepelnětechnické vlastnosti tak, že průměrná tepelná ztráta by měla být menší jak 20 W/m3 eventuálně průměrná roční spotřeba tepla nižší než 70 až 80 kWh/m2. Podlahové vytápění má i přes svou dlouhou minulost stále nejlepší vlastnosti, protože umožňuje dosáhnout efektivnějšího využití tepla při snížení energetických nároků. Patří mezi velkoplošné sálavé vytápění. Zachování optimální tepelné pohody v interiéru s podlahovým vytápěním je obvykle dosaženo o 2-4 °C nižšími teplotami než při klasických konvekčních otopných soustavách. To se pak projeví v celkové úspoře až 20% energie.

Teplovodní podlahové vytápění je pro jeho nižší teplotní spád vhodné využít při zapojení s nízkoteplotním zdrojem, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační kotle, solární systémy.

Elektrické podlahové vytápění je zpravidla využíváno jako doplňková otopná plocha pro zvýšení komfortu. Pro svůj jednodušší technologický postup v porovnáním s teplovodními systémy a s ohledem na stále se snižující tepelné požadavky budov se začíná elektrického podlahového vytápění užívat i jako hlavního zdroje vytápění.

Jak je to s alergiky a podlahovým vytápěním?

Podlahové vytápění

Jedná o nepravdivý, bohužel však velmi rozšířený názor laické, ale i určité části odborné veřejnosti. Při dodržení maximálních teplot nášlapné vrstvy (viz. hygienické normy) nemůže u podlahového vytápění (ať už elektrického nebo teplovodního) dojít k žádnému zdravotnímu problému. Naopak rozložení teplot v místnosti s podlahovým vytápěním v závislosti na vzdálenosti od podlahy je daleko příznivější než při vytápění klasickými radiátory. Podlahové vytápění je také vhodné pro alergiky, nedochází totiž k víření prachu v místnosti. Maximální povolené teploty nášlapné vrstvy jsou tyto:

místnosti a prostory,v nichž se převážně stojí - 27 °C
obytné a kancelářské místnosti - 29 °C
koupelny a bazény - 33 °C
místnosti s malým provozem(okrajové zóny) - 35 °C

Velká úspora prostoru

Mezi obrovské výhody podlahového vytápění (elektrického i teplovodního) patří úspora prostoru. Pryč jsou staré radiátory, na nichž se drží prach. To tam je odvzdušňování a opravy prasklého potrubí. Životnost podlahového systému se pohybuje v řádech desítek let. Po pěti či deseti letech doporučují výrobci měnit pokojové regulátory.

Stěnové vytápění

Stěnové vytápění

Stěnové vytápění přináší do Vašich domovů sálavý systém topení. V důsledku tepelného sálání aktivních ploch dochází u systému stěnového vytápění k postupnému ohřevu i neaktivních ploch bez zabudovaných topných trubek. Ty potom rovněž vydávají do místnosti teplo, takže působí jako "aktivní". Tímto způsobem se využívá všech šesti aktivních ploch ohraničujících místnost z nichž náš organismus přijímá sálavé teplo a získá tak pocit tepelné pohody. Stěnové vytápění je vhodné pro otevřenější prostory bez nábytku a dalších překážek v šíření tepla.

Radiátorové vytápění

Radiátorové vytápění

Je vhodné pro vysokoteplotní zdroje. Předností radiátorového topení je velmi rychlé zvýšení teploty objektu v daném místě. Teplo se z radiátorového topení šíří od zdroje - topného tělesa, který neumožňuje rovnoměrné rozložení tepla po celé místnosti. Díky tomu že radiátorové topení musí mít vyšší provozní teplotu topného tělesa vede k vysušování vzduchu a jeho zvýšené cirkulaci. Topení formou otopných těles - radiátorů - má vyšší spotřebu topného media ve srovnání s podlahovým či stěnovým topením.

Fan-coil vytápění

Fan-coil vytápění

Komfortní fan-coilové jednotky jsou určeny k parapetní, podlahové nebo podstropní montáži. Systém fan-coil slouží k vytápění nebo chlazení rodinných domů, bytů, hotelových pokojů, menších komerčních ploch, kanceláří apod. Stěžejním výrobkem je konvektor podlahový. Ten se umísťuje do prostoru mezi studenou prosklenou plochou a místností, kam není možno z praktických důvodů instalovat jakékoli jiné topné těleso. Stoupající nebo vyfukovaný ohřátý vzduch tvoří v tomto místě příjemnou tepelnou clonu. Fan-coil konvektory se projektují zejména do bytových jednotek s francouzskými okny či balkonovými dveřmi, pod výlohy komerčních budov (obchody, banky, autosalony atd.) a rovněž do vlhkého prostředí - do okolí bazénů i zimních zahrad, kam je potřeba nainstalovat fan-coily s odtokem vody.