Dotazník pro zpracování nabídky na ventilační a rekuperační systém

 - takto označené údaje jsou povinné

Zákazník
required
required
required
required
required
required
required
Akce
Charakteristika objektu a použití systému
 
Obvodová konstrukce * + okna
stávající příprava TUV se provádí pomocí


*) 

Vytápění
Případné další údaje