Domovní čistírny odpadních vod - využití odpadní vody

Domovní čistírny jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění tj. rodinných domů, penzionů apod. Čistírny odpadních vod nahrazují překonané septiky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké.

Vyčištěná voda je odváděna do kanalizace. Se souhlasem vodohospodářského orgánu lze tuto vyčištěnou vodu vypouštět do recipientu, dešťové kanalizace či trativodu. Parametry vyčištěné vody umožňují její využití jako zdroje požární vody, případně jako vodu zálivkovou.

Domovní čistírna BIO CLEANER

Popis technologie

Domovní čistírna BIO CLEANER

Funkce biologického čištění je založena na velmi nízkém zatížení aktivovaného kalu (jemnobublinné provzdušnění), což vede ke snížení jeho produkce a nutnosti odkalování. U těchto čistíren odpadních vod není nutná předřazená nádrž nebo septik, v zimních měsících nepotřebuje žádné přitápění. Pohon domovní čistírny zajišťuje membránová vzduchová pumpa s minimální spotřebou elektrické energie.

Popis technického provedení

Provedení domovních čistíren BIO CLEANER je variabilní a umožňuje vyhovět přáním zákazníka. Čistírny Bio Cleaner se umísťují pod úroveň terénu, ale mohou být instalovány i nad terénem. Konstrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž nebo kombinaci betonové nádrže s technologickou vestavbou. Velice perspektivní řešení představuje přebudování stávajícího septiku nebo žumpy na domovní čistírnu čistírnu vložením technologické vestavby. Přebytečný prostor je možno využít například jako zásobník na vyčištěnou vodu.

Technické schéma

Technické schéma

Parametry výrobků

BC 4 bio cleaner BC 8 bio cleaner
Objem nátokové zóny 0,50 m3 Objem nátokové zóny 0,60 m3
Objem aktivace 1,10 m3 Objem aktivace 1,40 m3
Objem dosazovací nádrže 0,19 m3 Objem dosazovací nádrže 0,37 m3
Plocha dosazovací nádrže 0,28 m2 Plocha dosazovací nádrže 0,50 m2
Výška hladiny 1,15 m Výška hladiny 1,20 m
Hmotnost 150 kg Hmotnost 165 kg

Stavební připravenost:

Výška čistírny je 1600 mm. Při uložení do větší hloubky je nutno přiobjednat plastový nástavec. Čistírna je postavena na podkladní beton tl. 100 mm. Vzduchovou hadici dmychadla 3/4" uložit do plastové nebo ocelové trubky min. průměru 60 mm. Ve výjimečných případech lze umístit spodní hranu přítoku 1200 mm ode dna nádrže. Výrobce rovněž dodává snímatelné dřevěné popřípadě laminátové zastropení. Čistírnu obsypat prosetou zeminou nebo obetonovat dle montážního předpisu o obsypání nebo obetonování.

Elektro připravenost:

V blízkosti plánovaného umístění elektroskříně instalovat zásuvku 230 V, která je jištěna samostatným jističem 230 V/1,5 A v hlavním rozvaděči objektu. Z elektroskříně je propojení k membránovému dmychadlu LP-60 o příkonu 61 W/230 V.

BC 12 bio cleaner BC 158 bio cleaner
Objem nátokové zóny 0,90 m3 Objem nátokové zóny 1,10 m3
Objem aktivace 2,10 m3 Objem aktivace 2,70 m3
Objem dosazovací nádrže 0,55 m3 Objem dosazovací nádrže 0,70 m3
Plocha dosazovací nádrže 0,64 m2 Plocha dosazovací nádrže 0,76 m2
Výška hladiny 1,60 m Výška hladiny 1,60 m
Hmotnost 180 kg Hmotnost 230 kg

Stavební připravenost:

Výška čistírny je 2350 mm (max. 2500 mm). Při uložení do větší hloubky je nutno přiobjednat plastový nástavec. Čistírna je postavena na podkladní beton tl. 150 mm. Vzduchovou hadici dmychadla 3/4" uložit do plastové nebo ocelové trubky min. průměru 60 mm. Ve výjimečných případech lze umístit spodní hranu přítoku 1650 mm ode dna nádrže. Výrobce rovněž dodává snímatelné dřevěné popřípadě laminátové zastropení. Čistírnu obsypat prosetou zeminou nebo obetonovat dle montážního předpisu o obsypání nebo obetonování.

Elektro připravenost:

V blízkosti plánovaného umístění elektroskříně instalovat zásuvku 230 V, která je jištěna samostatným jističem 230 V/1,5 A v hlavním rozvaděči objektu. Z elektroskříně je propojení k membránovému dmychadlu LP-120 o příkonu 130 W/230 V.

Poraďte se s námi o domovních čistírnách odpadních vod. Technologie Vám dodáme na klíč.

Spojení:

telefon: Brejla Ladislav 774 158 042, Pavlok Tomáš - 728 742 943
Web: instalbima.cz, solcentrum.cz