INSTAL BÍMA – alternativní systémy

Mezi naše služby patří v současnosti i komplexní dodávky alternativních, ekologicky šetrných systémů sloužících k vytápění i chlazení Vašeho domu, pro přípravu teplé užitkové vody a pro čištění vody:

Solární systémy

Komplexní systémy pro přípravu teplé užitkové vody (vakuové trubicové kolektory, deskové kolketory, regulátory, čerpadlové skupiny, zásobníky TUV)

Tepelná čerpadla

Dodávky a instalace tepelných čerpadel vzduch – voda, země – voda a voda – voda, hlubinné vrty.

Domovní čistírny odpadních vod

Systémy Bio Cleaner pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění – rodinných domů.

Systémy vytápění a chlazení

Podlahové (elektrické i teplovodní), stěnové a radiátorové vytápění, systém fan-coil.